Meester Freddy Mols, uw advocaat gespecialiseerd in strafrecht (Turnhout)

Strafrecht is een complexe materie, die de nodige deskundigheid vereist. Wanneer u bent verwikkeld in een strafzaak, ondersteun ik u op een grondige en doelgerichte manier. Mijn jarenlange ervaring in het strafrecht biedt u de zekerheid dat uw dossier en uw belangen correct worden behartigd.

 

U kunt tevens bij mij terecht voor bijstand wanneer minderjarigen worden opgeroepen wegens als misdrijf omschreven feiten (procedure voor de Jeugdrechtbank).

 

Als houder van het getuigschrift "bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken" sta ik u als gespecialiseerd advocaat bij voor het Hof van Cassatie. Enkel een gespecialiseerd advocaat is gerechtigd cassatieberoep aan te tekenen en memories neer te leggen.

 

Neem contact op met mijn kantoor voor juridische ondersteuning voor uw dossier.